Trávy

Název česky

Bezkolenec modrý
Bojínek luční
Bojínek švýcarský
Bojínek tuhý
Chrastice rákosovitá
Jílek mnohokvětý
Jílek vytrvalý
Kostřava červená
Kostřava luční
Kostřava ovčí
Kostřava rákosovitá
Lipnice bahenní
Lipnice cibulkatá
Lipnice hajní
Lipnice luční
Lipnice obecná
Lipnice roční
Lipnice smáčknutá
Medyněk vlnatý
Metlice trsnatá
Metlička křivolaká
Ovsík vyvýšený
Ovsíř pýřitý
Poháňka hřebenitá
Psárka kolenkatá
Psárka luční
Psineček obecný
Psineček veliký
Psineček výběžkatý
Pýr plazivý
Rákos obecný
Smělek jehlancovitý
Smilka tuhá
Srha laločnatá
Sveřep bezbranný
Sveřep jalový
Sveřep měkký
Sveřep střešní
Sveřep vzpřímený
Tomka vonná
Trojštět žlutavý
Třeslice prostřední
Třtina křovištní
Válečka prapořitá
Zblochan vodní
Zblochan vzplývavý
Název latinsky

Agrostis capillaris L.
Agrostis gigantea Roth
Agrostis stolonifera L.
Alopecurus geniculatus L.
Alopecurus pratensis L.
Anthoxanthum odoratum L.
Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl
Avenella flexuosa (L.) Drejer
Avenula pubescens (Huds.) Dum.
Brachypodium pinnatum (L.) P. B.
Briza media L.
Bromus erectus Huds.
Bromus inermis Leysser
Bromus hordeaceus L.
Bromus sterilis L.
Bromus tectorum L.
Calamagrostis epigejos (L.) Roth
Cynosurus cristatus L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia cespitosa (L.) P. B.
Elytrigia repens (L.) Nevski
Festuca arundinacea Schreber
Festuca ovina L.
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L.
Glyceria fluitans (L.) R. Br.
Glyceria maxima (Hartman) Holmberg
Holcus lanatus L.
Koeleria pyramidata (Lamk.) P. B.
Lolium multiflorum Lamk.
Lolium perenne L.
Molinia caerulea (L.) Moench
Nardus stricta L.
Phalaris arundinacea L.
Phleum phleoides (L.) Karsten
Phleum pratense L.
Phleum rhaeticum (Humphries) Rauschert
Phragmites australis (Cav.) Steud.
Poa annua L.
Poa bulbosa L.
Poa compressa L.
Poa nemoralis L.
Poa palustris L.
Poa pratensis L.
Poa trivialis L.
Trisetum flavescens (L.) P. B.Copyright © Fuksa et al., 2005, 2008, 2012