Srha laločnatá

Dactylis glomerata L.

RostlinaObilka | Mikroskopie

Fertilní stav

Květenství

Lata chudá

Lata po vymetání zpočátku stažená, později téměř jednostranná

Z jednoho místa klasového vřetene vyrůstá pouze 1 dlouhá květní větévka

Klásky

Vícekvěté

Klásky strboulovitě nahloučené na konci květních větévek

Boky klásků silně zploštělé

Plevy kopinaté, hrotité nebo zakončené krátkou osinou

Stéblo

0,5 – 1,4 m vysoké, tvrdé, silné

Doba kvetení

Květen až červenec

 

Sterilní stav

Habitus

Volně trsnatá tráva

Listová vernace

Složená

Ouška

Ne

Jazýček

Výrazný, dlouhý 5 – 12 mm, u starších jedinců ve střední části vybíhající v nitku, roztřepený

Listová čepel

Plochá, lysá, 5 – 15 mm široká, na okraji drsná, s výrazně vystoupavým kýlem

Uprostřed čepele jedna rýha

Listové pochvy

Lysé

Přízemní pochvy smáčklé

 

Vytrvalost

Víceletý druh

Uplatnění

Kulturní základní druh

Pícní využití na orné půdě (jetelovinotravní směsi) a v trvalých travních porostech

Pícninářská hodnota, nároky na vodní a výživný režim

BT(L) = 1; BT(P) = 1; H = 3; N = 4