Lipnice bahenní

Poa palustris

RostlinaObilka | Mikroskopie

Obilka

Pluchatá

Osina

Ne

Tvar obilky

Protáhlý

Obilka na stranách mírně klenutá, kýl málo vyvinutý

Barva povrchu

Šedožlutá až nahnědlá, s půlměsíčitou žlutohnědou nebo zlatěžlutavou lesklou okrouhlou skvrnou pod špičkou

Plucha

Kopinatá, tupější, na vrcholu blanitá, nervy nevýrazné (5)

Kýl s dlouhými poměrně tenkostěnnými zoubky

Často s bazálními vlásky na dolní části kýlu (závisí na opracování při výmlatu a čištění)

Pluška

Plochá, málo objímavá, kožovitá

Nahá obilka

Vřetenovitá, na obou koncích zašpičatělá

Žlutavá, až nahnědlá, slabě lesklá

Pastopečka

0,5 – 1,2 mm dlouhá, obvykle dosahuje do 1/4 délky obilky

Tenká, válcovitá, lesklá

Rozměry a hmotnost obilek

Délka: (2,0) – 2,2 – 2,6 mm

Šířka: 0,7 – 1,0 mm

Výška: 0,3 – 0,6 mm

HTO: 0,14 – 0,19 g