Kostřava luční

Festuca pratensis Huds.

RostlinaObilka | Mikroskopie

Listová čepel

Pravidelně žebrovaný povrch

Žebra oblá, na vrcholu vyztužená malými skupinami sklerenchymu

Nízký podíl sklerenchymatického pletiva v listové čepeli

Kýl mírně vystoupavý

Ojediněle krátké trichomy na svrchní straně čepele

 

Cévní svazky

Ve středním širokém a plochém žebru obvykle 3 cévní svazky

Střídavě rozmístěné primární, sekundární a někdy i terciární cévní svazky

Sklerenchymem vyztuženy pouze primární cévní svazky

Nad středním cévním svazkem bezbarvý parenchym