Sveřep měkký

Bromus hordeaceus L.

Rostlina | Mikroskopie

Listová čepel

Mírně zvlněný povrch listu

Skupiny ohýbacích buněk uloženy mělce mezi žebry

Ohýbací buňky podobné ostatním pokožkovým buňkám

V listové čepeli převažuje chlorenchym

Kýl mírně vystoupavý

Dlouhé trichomy na obou stranách čepele

 

Cévní svazky

Cévní svazky vzájemně oddálené

Menší podíl cévních svazků zasazen do sklerenchymatických traverz

Nad středním cévním svazkem převládá sklerenchym