Lipnice luční

Poa pratensis L.

RostlinaObilka | Mikroskopie

Listová čepel

Téměř rovný povrch listové čepele

Dvě výrazné skupiny ohýbacích buněk podél středního cévního svazku

Nízký podíl sklerenchymatického pletiva v listové čepeli

Kýl mírně vystoupavý

 

Cévní svazky

Cévní svazky obklopeny pochvami z bezbarvého parenchymu