Sveřep střešní

Bromus tectorum L.

Rostlina | Mikroskopie

Listová čepel

Zvlněný povrch listu

Skupiny ohýbacích buněk mezi žebry

V listové čepeli převažuje chlorenchym

Kýl vystoupavý a vyztužený sklerenchymem

Dlouhé trichomy na obou stranách čepele

 

Cévní svazky

Primární cévní svazky se střídají se sekundárními

Primární cévní svazky zasazeny do sklerenchymatických traverz