Obilky trav

Plodem trav je obilka (caryopsis), u níž oplodí srostlo (± těsně přilehlá) s osemením. Vzniká dokonalým srůstem tříplodolistového svrchního semeníku. Jestliže se vyvíjí volně uvnitř pluchy, nesrůstá s ní a vypadává při zralosti ven.  V takovém případě se jedná o tzv. nahou obilku. U většiny trav se vyskytuje tzv. pluchatá obilka, u které je nahá obilka pevně obklopena pluchou a pluškou. Nahá obilka je buď pluchou a pluškou obklopena jen mechanicky nebo je s ní srostlá. V některých případech jsou pluchaté obilky pevně obaleny ještě plevami. Nahá obilka lipnicovitých vykazuje obyčejně na vnitřní straně podélnou rýhu.

Morfologie obilek trav

Obilka se skládá z obalů, výživného pletiva a zárodku. Endosperm obyčejně tvoří moučnaté tělo a je relativně veliký. Zárodek (embryo), bohaté na tuky a bílkoviny leží na dolním konci hřbetní strany často v malé jamce. Embryo je malé, jen výjimečně delší než polovina plodu. Jeho nápadnější část je štítek (scutellum) kulovitého až protáhlého tvaru s koleoptyle obklopenou plumulou a koleorhizou (obklopující kořínky).

Hlavní rozpoznávací znaky obilek

Nahé obilky

 • Tvar
 • Velikost
 • Zbarvení

Pluchaté obilky

 • Délka, šířka a výška celého travního plodu
 • Tvar pluchy, plušky, případně plevy
 • Zakončení pluchy
 • Počet žeber
 • Utváření kýlu
 • Obrvení
 • Přítomnost chloupků na bázi obilky
 • Zbarvení povrchu
 • Přítomnost osin, jejich počet, místo nasazení, tvar a délka (osina – nad 2 mm, osinka – do 2 mm) aj.
 • Přítomnost pastopečky na bázi plušky (zbytek kláskové osy, kterou na sebe přisedaly kvítky a později obilky u vícekvětých klásků) a její tvar

Pluchaté obilky trav v nárysu a příčném průřezu

14 Obilka
Obilky trav

A – pluchatá obilka s pastopečkou (např. jílek vytrvalý, kostřava luční)

B – pluchatá obilka bez pastopečky, kýlnatá (např. lipnice luční)

C – obilka s osinatou špičkou či osinkou (jílek mnohokvětý, kostřava červená)

D – obilka s osinou kolénkatě zahnutou, vyrůstající z báze pluchy (ovsík vyvýšený)

E –  obilka s osinou zvlněnou, vyrůstající z poloviny pluchy (trojštět žlutavý)

1 –  plucha

2 –  pluška

3 –  pastopečka

4 –  nahá obilka

Utváření pastopeček

15 Pastopečky
Pastopečky

A – pastopečka ± čtyřhranná, těsně přiléhající k plušce, terčík rovně uťatý, báze obilky ukončena rovně (jílek mnohokvětý, jílek vytrvalý)

B –  pastopečka nálevkovitě rozšířená, vykloněná z obilky, terčík šikmo uťatý (kostřava červená, kostřava luční, kostřava ovčí, kostřava rákosovitá)

C –  pastopečka válcovitá, vykloněná z obilky, porostlá chloupky (lipnice hajní)

D – pastopečka s diskovitě rozšířeným terčíkem a jamkovitou prohlubní (poháňka hřebenitá)

Rozdělení obilek do skupin dle morfologických znaků

Skupina I. – obilky v plevách ± osinaté

 • Psárka luční

Skupina II. – obilky pluchaté bezosinné

 • Bojínek luční
 • Jílek vytrvalý
 • Lipnice bahenní
 • Lipnice hajní
 • Kostřava luční
 • Psineček obecný
 • Psineček veliký
 • Psineček výběžkatý
 • Sveřep bezbranný

Skupina III. – obilky pluchaté s osinatými špičkami (osinkami)

 • Kostřava červená
 • Kostřava ovčí
 • Kostřava rákosovitá
 • Poháňka hřebenitá
 • Srha laločnatá

Skupina IV. – obilky pluchaté s přímými osinami

 • Jílek mnohokvětý
 • Metlice trsnatá

Skupina V. – obilky pluchaté s kolénkatě zahnutými osinami

 • Ovsík vyvýšený
 • Trojštět žlutavý