Čičorka pestrá

Securigera varia (L.) Lassen

Rostlina | Semeno

Květenství

Hrozen kulovitě stažený s 12 – 15 květy, 50 – 120 mm dlouhý

Ve fázi kvetení jsou květy v květenství vzpřímené, po odkvětu se sklánějí dolů

Barva květů

Různobarevná, převažuje růžová nebo bílá barva, pavéza je tmavě růžová až fialová

Lodyha

Vystoupavá nebo poléhavá ve spodní části

Často se vyskytují fialově červené proužky na povrchu v mělkých brázdách

Listy

Lichozpeřené vícejařmé (5 – 10 jařem) vyrůstající na dlouhém řapíku

Lístky úzce elipčité s krátkým řapíčkem a s osinkovitě špičatým zakončením lístku proti hlavnímu nervu

Palisty malé, nesrostlé

 

Doba kvetení

Květen až září

Vytrvalost

Víceletý druh

Uplatnění

Kulturní doplňkový druh

Alternativní využití (technické trávníky, energetické využití)

Pícní využití na orné půdě omezené (monokultura, jetelovinotravní směsi)

Pícninářská hodnota, nároky na vodní a výživný režim

BT(L) = 3; BT(P) = 3; H = 2; N = 2