Komonice bílá

Melilotus albus Med.

Rostlina | Semeno

Květenství

Hrozen úzký, válcovitý s 40 – 80 (120) květy, dlouhý 40 – 100 mm

Květenství vyrůstá na středně dlouhé květní stopce víceméně z úžlabí listu, kvete postupně, ve fázi kvetení a zralosti se prodlužuje

Květy vyrůstají na krátkých květních stopkách, po odkvětu se sklápějí

Barva květů

Čistě bílá

Lodyha

Vzpřímená, nepoléhavá, vysoká 0,30 – 2,00 m, silná až 20 mm, větví se v nejspodnějších článcích

Listy

Trojčetné

Lístky opakvejčité, dlouhé 10 – 20 mm, zoubkované po celém okraji nebo v horních dvou třetinách obvodu, na povrchu bývají namodrale ojíněné

Řapíček prostředního lístku dlouhý, řapíčky postranních lístků velmi krátké, postranní lístky často přisedlé

 

Doba kvetení

Květen až srpen

Vytrvalost

Jednoletý přezimující nebo dvouletý druh

Uplatnění

Kulturní doplňkový druh

Pícní využití na orné půdě omezené (monokultura, jetelovinotravní směsi)

Alternativní využití (rekultivace, energetické využití aj.)

Pícninářská hodnota, nároky na vodní a výživný režim

BT(L) = 3; BT(P) = 3; H = 2; N = 2