Lipnice obecná

Poa trivialis L.

RostlinaObilka | Mikroskopie

Listová čepel

Téměř rovný povrch listové čepele

Skupiny ohýbacích buněk nevýrazné

Nízký podíl sklerenchymatického pletiva v listové čepeli

Ojedinělé traverzovité vyztužení listů

Kýl výrazně vystoupavý a vyztužený malou sklerenchymatickou skupinou

 

Cévní svazky

Cévní svazky uloženy převážně volně