Ovsík vyvýšený

Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl

RostlinaObilka | Mikroskopie

Fertilní stav

Květenství

Lata bohatá, 150 – 250 mm dlouhá, před květem stažená, za květu všestranně rozkladitá

Květní větévky mírně drsné

Klásky

Dvoukvěté, 10 mm dlouhé

Osina na spodním kvítku, až 12 mm dlouhá, později zalomená

Stéblo

0,5 – 1,5 m vysoké, tenké, hladké, přímého vzrůstu

Doba kvetení

Červen až červenec

 

Sterilní stav

Habitus

Volně trsnatá tráva

Listová vernace

Stočená

Ouška

Ne

Jazýček

2 – 3 mm dlouhý, zřetelně zoubkovaný

Listová čepel

Plochá, široká, nevýrazně žebrovaná

Na líci krátce roztroušeně chlupatá, chloupky okem málo patrné, lépe viditelné po stočení čepele do spirály, v otavě chloupky zcela chybí

Listové pochvy

Lysé, slabě drsné

 

Vytrvalost

Víceletý druh

Uplatnění

Kulturní doplňkový druh

Pícní využití na orné půdě (jetelovinotravní směsi) a v trvalých travních porostech (sečné)

Alternativní využití (energetické)

Pícninářská hodnota, nároky na vodní a výživný režim

BT(L) = 1; BT(P) = 1; H = 2; N = 4