Medyněk vlnatý

Holcus lanatus L.

Rostlina | Mikroskopie

Listová čepel

Pravidelně žebrovaný povrch

Výrazné skupiny ohýbacích buněk mezi žebry

Kýl výrazný

Mnoho trichomů na obou stranách čepele

 

Cévní svazky

Cévní svazky volně uloženy v chlorenchymu

Každý třetí až pátý cévní svazek traverzovitě vyztužen sklerenchymem