Ovsík vyvýšený

Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl

RostlinaObilka | Mikroskopie

Listová čepel

Mírně vystouplá listová žebra

Skupiny ohýbacích buněk mělce zapuštěny mezi žebry

Okraje listů zpevněny sklerenchymatickým pletivem

Poměrně nízký podíl sklerenchymatického pletiva v listové čepeli (v závislosti na stanovišti a termínu odběru)

Kýl vyztužen větší skupinou sklerenchymu

Četné trichomy na vrchní straně čepele (variabilní znak závislý na stanovišti a termínu odběru)

 

Cévní svazky

Výrazně velké primární a sekundární cévní svazky se pravidelně střídají s menšími terciárními

Hlavní cévní svazek vyztužen sklerenchymem