Úročník bolhoj

Anthyllis vulneraria L.

Rostlina | Semeno

Květenství

Hrozen, silně nahloučený do podoby hustých hlávek

Květenství přisedlé v úžlabí širokých 3 – 7 laločných listů, často vyrůstá v několika patrech nad sebou

Jednotlivé kvítky přisedlé a přímé

Barva květů

Sytě až bledě žlutá, zřídka oranžová až červená

Lodyha

Vzpřímená, dutá, robustní, vysoká 0,40 m

Listy

Vícejařmé, lichozpeřené, elipčitého nebo kopinatého tvaru, s lichým lístkem v přízemní listové růžici mnohem větším než lístky postranní, postranní lístky často velmi malé až zakrnělé

V lodyžní části rostliny postranní lístky podstatně větší, někdy až stejně velké jako lichý lístek

Lístky žlutozeleného zbarvení, na lícní straně lysé, na rubu hedvábně chloupkaté

 

Doba kvetení

Červen až červenec

Vytrvalost

Víceletý druh

Uplatnění

Kulturní doplňkový druh

Pícní využití na orné půdě omezené (monokultura)

Pícninářská hodnota, nároky na vodní a výživný režim

BT(L) = 2; BT(P) = 2; H = 0; N = 2