Bojínek luční

Phleum pratense L.

RostlinaObilka | Mikroskopie

Listová čepel

Mírně zvlněný povrch listu

Skupiny ohýbacích buněk mezi žebry

Kýl mírně vystoupavý

 

Cévní svazky

Primární a sekundární cévní svazky se pravidelně střídají

Všechny cévní svazky vyztuženy sklerenchymem

Středový cévní svazek výrazně vyztužen větším množstvím sklerenchymu