Kozinec sladkolistý

Astragalus glycyphyllos L.

 

Květenství

Hrozen vejčitého tvaru, květenství vyrůstá z úžlabí listů

Koruna květu až 15 mm dlouhá

Barva květů

Žlutá nebo žlutozelená

Lodyha

Poléhavá, na konci většinou vystoupavá, 0,50 – 1,50 m dlouhá, lysá

Listy

Lichozpeřené, vícejařmé, složené ze 4 – 7 jařem, dlouhé až 0,20 m

Lístky vejčité, dlouhé 20 – 40 mm, lysé

 

Doba kvetení

Červen až srpen

Vytrvalost

Víceletý druh

Uplatnění

Nekulturní druh

Pícninářská hodnota, nároky na vodní a výživný režim

BT(L) = 3; BT(P) = 3; H = 3; N = 3