Jetel zvrácený

Trifolium resupinatum L.

Rostlina | Semeno

Květenství

Hlávka s 6 – 15 květy, v době květu 10 mm velký, ve fázi zrání až 20 mm

Hlávka vyrůstá na dlouhé květní stopce z úžlabí listu

Barva květů

Růžová až fialová

Lodyha

Poléhavá nebo vystoupavá, dutá, lysá

Listy

Trojčetné, řapíky listů dlouhé a duté

Lístky klínovité až obvejčité s poměrem šířky k délce 1:2, okraje ostře pilovité, na povrchu lysé, bez kresby

Řapíčky všech lístků stejně dlouhé

Palisty podlouhle kopinaté

 

Doba kvetení

Duben až červenec

Vytrvalost

Jednoletý přezimující druh

Uplatnění

Kulturní doplňkový druh

Pícní využití na orné půdě omezené (monokultura, jetelovinotravní směsi)

Pícninářská hodnota, nároky na vodní a výživný režim

BT(L) = 1; BT(P) = 3; H = 3; N = 2