Válečka prapořitá

Brachypodium pinnatum (L.) P. B.

Rostlina | Mikroskopie

Listová čepel

Téměř rovný, mírně zvlněný nebo žebrovaný povrch listové čepele

Skupiny ohýbacích buněk mezi žebry

Kýl mírně vystoupavý

Trichomy různé hustoty a délky na obou stranách čepele

 

Cévní svazky

Primární, sekundární i terciární cévní svazky uloženy v traverzovitých sklerenchymatických výztuhách