Jestřabina lékařská

Galega officinalis L.

Rostlina | Semeno

Květenství

Hrozen

Barva květů

Bílá až světle namodralá

Lodyha

Lodyhy přímé, lysé

Listy

Lichozpeřené vícejařmé (5 – 8 jařem)

Lístky kopinaté

Palisty zubaté

 

Doba kvetení

Červenec až září

Vytrvalost

Vytrvalý druh

Uplatnění

Kulturní doplňkový druh

Pícní využití na orné půdě omezené (monokultura, jetelovinotravní směsi)

Pícninářská hodnota, nároky na vodní a výživný režim

BT(L) = 1; BT(P) = 1; H = 3; N = 3