Jílek vytrvalý

Lolium perenne L.

RostlinaObilka | Mikroskopie

Fertilní stav

Květenství

Klas

Klásky

Složené z 6 – 10 kvítků

Pluchy bezosinné

Klásky nasedají na klasové vřeteno vždy užší, boční stranou

Stéblo

0,15 – 0,70 m vysoké

Doba kvetení

Květen až říjen

 

Sterilní stav

Habitus

Volně trsnatá tráva

Listová vernace

Složená

Ouška

Krátká

Jazýček

Krátký

Listová čepel

Lysá, plochá, po celé ploše hluboce rýhovaná

Listy sytě zelené, na rubové straně intenzivně lesklé

Listové pochvy

Lysé

Přízemní pochvy červenofialové

 

Vytrvalost

Víceletý druh

Uplatnění

Kulturní základní a speciální druh

Pícní využití v trvalých travních porostech (zejm. pastevní) a na orné půdě (jetelovinotravní směsi)

Trávníkářství

Pícninářská hodnota, nároky na vodní a výživný režim

BT(L) = 1; BT(P) = 1; H = 3; N = 4