Rostliny jetelovin

Poznávání rostlin jetelovin je založeno na jejich morfologii a vychází z  botanického popisu jednotlivých částí rostlin (květenství, lodyhy, listy ad.). U představených druhů jsou uvedeny základní morfologické popisy rostlin s uvedením variability u jednotlivých rostlinných částí. Používaná terminologie je částečně upravena pro potřeby praktického poznávání jednotlivých druhů jetelovin.

Rozpoznávací znaky jetelovin

Květenství jetelovin

Květenství jetelovin je složené z několika či více jednotlivých květů. Podle stavby rozeznáváme u jetelovin 3 typy květenství: hlávku, hrozen a okolík.

Květenství jetelovin

A – hlávka (strboul, capitulum) – jednoduché, hroznovité květenství, které lze odvodit z klasu, jehož vřeteno se zkrátilo na malé, kulovité lůžko, nesoucí víceméně přisedlé květy

B –  hrozen (racemus) – jednoduché květenství, na jehož hlavním stonku vyrůstají květy na přibližně stejně dlouhých stopkách; květy zakvétají zdola nahoru

C – okolík (umbella) – jednoduché hroznovité květenství, kde všechny stopky vyrůstají z jednoho místa stonku

Květy jetelovin

Květy jetelovin jsou oboupohlavné, souměrné. Kalich (calyx) je srostlý z 5 lístků. Koruna (corolla) je tvořena z 5 lístků volných – pavéza je zpravidla největší, 2 lístky tvoří člunek a 2 postranní křídla. Tyčinky (andreceum) se skládají z prašníku a nitky. Obvykle jich je u jetelovin 10 (9 tyčinek srostlých a 1 volná). Pestík (plodolist – gyneceum) je tvořen semeníkem, čnělkou a bliznou.

2-kvet-jt
Květ jetelovin

1 – kalich (calyx)

2 – horní korunní plátek (pavéza, vexillum)

3 – postranní plátky (křídla, allae)

4 – dolní srostlé plátky (člunek, carina)

Systémy opylování jetelovin

Jeteloviny jsou převážně cizosprašné a hmyzosnubné. Podle stavby květu, která má významný vliv na proces opylení jetelovin, rozlišujeme pružinový, klapkový a pístový systém opylení.

3 Opylování
Systémy opylování jetelovin

A – pružinový systém opylení – pestík a tyčinky uzavřeny v člunku; po dosednutí opylovače dojde k jejich vymrštění (vojtěška setá)

B –  klapkový systém opylení – člunek a křídla kryjí rozmnožovací orgány; po dosednutí opylovače dojde k poklesu člunku a následnému odhalení pestíku a tyčinek (jetel luční, jetel plazivý, komonice bílá, vičenec ligrus aj.)

C –  pístový systém opylení – pestík a tyčinky se po dosednutí opylovače vysouvají z člunku jako píst (štírovník růžkatý)

Listy jetelovin

Listy jetelovin jsou složené ze dvou či více lístků, které řapíčkem přisedají k řapíku listu. Dvojice (pár) lístků (vstřícných nebo střídavých) u listů zpeřených se nazývá jařmo. U listů trojčetných vojtěškového typu je řapíček horního lístku výrazně delší než řapíčky zbývajících dvou lístků.

4 Listy JT
Listy jetelovin

A – list trojčetný (jetelový typ)

B – list trojčetný (vojtěškový typ)

C – list pětičetný (list s dolním jařmem přisedlým k lodyze)

D – list sudozpeřený jednojařmý (zpeřený list, ukončený hrotem nebo úponkou)

E – list sudozpeřený vícejařmý (zpeřený list, ukončený hrotem nebo úponkou)

F – list lichozpeřený vícejařmý (zpeřený list, ukončený jednotlivým lístkem)

Další rozpoznávací znaky jetelovin ve sterilním stavu

 • Světle zelená podkovitá nebo šípovitá skvrna na povrchu listu
 • Tvar lístků a poměr šířky : délce lístků
 • Zakončení jednotlivých lístků
 • Průřez lodyhy
 • Typ lodyhy (vzpřímená, poléhavá, popínavá, plazivá)
 • Přítomnost trichomů

Rozdělení jetelovin do skupin podle rozpoznávacích znaků

I. List trojčetný

a) Červeně zbarvená hlávka

 •      Jetel alpínský
 •      Jetel inkarnát
 •      Jetel luční
 •      Jetel prostřední

b) Bíle, žlutavě či narůžověle zbarvená hlávka

 •      Jetel alexandrijský
 •      Jetel plazivý
 •      Jetel podzemní
 •      Jetel zvrácený
 •      Jetel zvrhlý

c) Žlutě zbarvená hlávka

 •      Jetel ladní
 •      Jetel pochybný
 •      Tolice dětelová

d) Žlutě zbarvený hrozen

 •      Komonice lékařská
 •      Vojtěška srpovitá

e) Fialově zbarvený hrozen

 •      Vojtěška setá

f) Bíle zbarvený hrozen

 •      Komonice bílá
 •      Pískavice řecké seno

II. List pětičetný

a) Žlutý okolík

 •      Štírovník růžkatý

III. List lichozpeřený

a) Bíle zbarvený hrozen

 •      Jestřabina lékařská

b) Žlutě zbarvený hrozen

 •      Kozinec sladkolistý
 •      Úročník bolhoj

c) Růžově zbarvený hrozen

 •      Čičorka pestrá
 •      Vičenec ligrus

IV. List sudozpeřený

a) Žlutě zbarvený hrozen

 •      Hrachor luční

b) Fialově zbarvený hrozen

 •      Hrachor černý
 •      Hrachor hlíznatý
 •      Hrachor jarní
 •      Vikev čtyřsemenná
 •      Vikev chlupatá
 •      Vikev plotní
 •      Vikev ptačí
 •      Vikev tenkolistá
 •      Vikev úzkolistá