Použitá literatura

Duke, J. A. (1981): Handbook of Legumes of World Economic Importace. Plenum Press, New York, 345 p.

Frame, J., Charlton, J. F. L., Laidlaw, A. S. (1997): Temperate forage legumes. CAB International, Wallingford, 336 p.

Grau, J., Kremer, B. P., Möseler, B. M., Rambold, G., Triebel, D. (1998): Trávy. Knižní klub, Praha, 287 s.

Hakl, J., Fuksa, P. (2011): Produkce a dietetické účinky objemných krmiv. FAPPZ ČZU v Praze, 134 s.

Chapman, G. P. (1996): The Biology of Grasses. CAB International, Wallingford, 288 p.

Kubát, K. [Ed.] (2002): Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha, 927 s.

Míka, V., Harazim, J., Kalač, P., Kohoutek, A., Pavlů, J., Pozdíšek, V. (1997): Kvalita píce. ÚZPI, Praha, 220 s.

Münker, B. (1998): Plané rostliny střední Evropy. Knižní klub, Praha, 287 s.

Novák, J., Skalický, M. (2008): Botanika: cytologie, histologie, organologie a systematika. FAPPZ ČZU, Praha, 327 s.

Regal, V. (1956): Mikroskopická metoda pro hodnocení kvality pícnin. Sborník ČSAZV, Praha, 29, s. 565-578.

Regal, V., Krajčovič, V. (1963): Pícninářství. SZN, Praha, 466 s.

Regal, V., Šindelářová, J. (1970): Atlas nejdůležitějších trav. SZN, Praha, 268 s.

Rothmaler, W. (2000): Exkursionsflora von Deutschland, Band 3, Spektrum Akademischer Verlag Berlin, 753 s.

Slavík, B. [Ed.] (1995): Květena České republiky 4. Academia, Praha, 532 s.

Stehlík, V. [Ed.] (1968): Naučný slovník zemědělský 2. Ústav vědeckotechnických informací ÚZPV, Praha, 1218 s.

Svobodová, M. (2006): Trávníky. AF ČZU v Praze, 81 s.

Šantrůček, J., Fuksa, P., Hakl, J., Kocourková, D., Mrkvička, J., Svobodová, M., Veselá, M. (2007): Encyklopedie pícninářství. FAPPZ ČZU v Praze, 157 s.

Šikula, J., Zubrický, J. (1964): Veterinární botanika a pícninářství. SZN, Praha, 537 s.

Taylor, N. L. [Ed.] (1985): Clover Science and Technology. No. 25 in the series Agronomy. American Society of Agronomy, Inc., Crop Science Society of America, Inc., Soil Science Society of America, Publishers, Madison, 616 p.

Veselá, M., Mrkvička, J., Šantrůček, J., Štráfelda, J., Velich, J., Vrzal, J. (2007): Návody ke cvičení z pícninářství. FAPPZ ČZU v Praze, 203 s.