Lipnice roční

Poa annua L.

Rostlina | Mikroskopie

Listová čepel

Téměř rovný povrch listové čepele

Dvě výrazné skupiny ohýbacích buněk podél středního cévního svazku

Nízký podíl sklerenchymatického pletiva v listové čepeli

Kýl mírně vystoupavý

 

Cévní svazky

Menší cévní svazky uloženy převážně volně

Absence sklerenchymatického pletiva nad cévními svazky