Psárka luční

Alopecurus pratensis L.

RostlinaObilka | Mikroskopie

Obilka

Semenný materiál se skládá z jednokvětých klásků se silně chlupatými plevami srostlými přibližně do poloviny

Osina

7 – 8 mm dlouhá, kláskové obalové listeny přesahuje asi o 3 mm

Vyrůstá asi 1 mm nad bází

Většinou mírně kolénkatě zahnutá

Tvar obilky

Plochý, podlouhle vejcovitý, zašpičatělý

Jemně ochlupacený především na okraji, se vzpřímenými vlásky

Barva povrchu

Žlutá, bělavá i šedá

Pleva

Se třemi výraznými tmavě zelenými nervy, které se na špičce rozevírají

Plucha

Velmi jemně kožovitá, zcela obklopuje semeno

Bělavě žlutá

Pluška

Chybí

Nahá obilka

Vejčitá, zašpičatělá, plochá

Žlutá

Pastopečka

Ne

Rozměry a hmotnost obilek

Délka: 5,0 – 6,0 mm

Šířka: 2,0 – 2,5 mm

Výška: 0,3 – 0,6 mm

HTO: 0,7 – 1,0 g