Vikev čtyřsemenná

Vicia tetrasperma (L.) Schreber

 

Květenství

Hrozen s 1 – 3 (5) květy

Květy rostou na dlouhé (10 – 40 mm) květní stopce

Barva květů

Bleděfialová nebo namodralá

Lodyha

Poléhavá nebo popínavá, tenká, slabě hranatá, lysá nebo roztroušeně porostlá chloupky

Listy

Sudozpeřené, vícejařmé, složené z 3 – 4 jařem, zakončené jednoduchou nebo větvenou úponkou

Lístky čárkovité, tupě nebo špičatě zakončené

Palisty střelovité

 

Doba kvetení

Květen až září

Vytrvalost

Jednoletý druh

Uplatnění

Nekulturní druh

Pícninářská hodnota, nároky na vodní a výživný režim

BT(L) = 2; BT(P) = 2; H = 2; N = 2