Sveřep bezbranný

Bromus inermis Leysser

RostlinaObilka | Mikroskopie

Obilka

Pluchatá

Osina

Ne, jen velmi zřídka krátká osinka

Tvar obilky

Protáhlý, zašpičatělý

Barva povrchu

Šedohnědá, někdy s fialovým odstínem, matná

Plucha

Mírně zaoblená, o málo delší než pluška, se 7 výraznými nervy (se středním vyvinutějším)

Lehce rozevřená, v dolní části ochlupacená

Pluška

Plochá, oba postranní kýly hustě porostlé krátkými chloupky

Nahá obilka

Plochá, protáhlá, nahoře zašpičatělá, dole zaoblená, s krátkými vlásky, ve středu břišní strany s tenkou podélnou hnědou rýhou

Pevně spojená s pluchou a pluškou

Pastopečka

2,5 – 3,0 mm dlouhá, obvykle dosahuje do 1/4 pluchy

Tenká, jemná, válcovitá, zdola nahoru pomalu se rozšiřující, na konci šikmo uťatá, s mělkou jamkou

Krátce bělavě ochlupacená

Rozměry a hmotnost obilek

Délka: 10,0 – 13,0 mm

Šířka: 1,5 – 3,0 mm

Výška: 0,8 – 1,2 mm

HTO: 3,5 – 4,4 g