Lipnice hajní

Poa nemoralis L.

RostlinaObilka | Mikroskopie

Fertilní stav

Květenství

Lata chudá, rozkladitá, po odkvětu stažená

Květní větévky drsné

Klásky

Složené z 3 – 5 kvítků, bezosinné

Pluchy tupé, na bázi měkce chlupaté

Stéblo

Tenké, bohatě olistěné, vystoupavé, často s temně zbarvenými kolénky

Doba kvetení

Červen až srpen

 

Sterilní stav

Habitus

Volně trsnatá tráva

Listová vernace

Složená

Ouška

Ne

Jazýček

Krátký (do 1 mm), uťatý

Listová čepel

Lysá, plochá, 1 – 4 mm široká, pozvolně zašpičatělá

Uprostřed čepele dvě hluboké rýhy

Horní stébelné listy zpravidla delší než jejich pochvy

Listy odstávají od stébla téměř v pravém úhlu

Listové pochvy

Lysé, krátké, oblé

 

Vytrvalost

Víceletý druh

Uplatnění

Kulturní doplňkový druh

Trávníkářství

Pícninářská hodnota, nároky na vodní a výživný režim

BT(L) = 2; BT(P) = 2; H = 3; N = 2