Hrachor jarní

Lathyrus vernus (L.) Bernh.

 

Květenství

Dlouze stopkatý hrozen s 3 – 8 květy

Květenství stejně dlouhé jako podpůrný list

Barva květů

Nejprve červená, poté fialová, později modrá nebo bledě modrá až bílá

Lodyha

Přímá, čtyřhranná, nekřídlatá a většinou nevětvená, na bázi šupinatá

Listy

Sudozpeřené vícejařmé (2 – 4 jařem), bez úponky, s koncovou osinkovitou špičkou

Lístky vejčité až široce vejčité, dlouze zašpičatělé, trávově zelené, na rubu lesklé, 30 – 70 mm dlouhé a 10 – 30 mm široké

Palisty široké, polostřelovité

 

Doba kvetení

Duben až květen

Vytrvalost

Víceletý druh

Uplatnění

Nekulturní druh

BT(L) = 3; BT(P) = 3; H = 3; N = 3