Lipnice luční

Poa pratensis L.

RostlinaObilka | Mikroskopie

Fertilní stav

Květenství

Lata bohatá, jehlancovitá, až 200 mm dlouhá

Klásky

Složené z 3 – 5 kvítků, bezosinné

Plucha na bázi dlouze chlupatá

Stéblo

0,2 – 0,7 m vysoké

Doba kvetení

Květen až srpen

 

Sterilní stav

Habitus

Tráva s dlouhými podzemními výběžky

Listová vernace

Složená

Ouška

Ne

Jazýček

Krátký (1 – 2 mm), rovně uťatý

Listová čepel

Lysá, plochá, široká, v dolní části brvitá, mírně drsná

Uprostřed čepele dvě hluboké rýhy

Listy na rubu lesklé, člunkovitě zakončené

Listové pochvy

Lysé

 

Vytrvalost

Vytrvalý druh

Uplatnění

Kulturní doplňkový a speciální druh

Pícní využití v trvalých travních porostech a na orné půdě (jetelovinotravní směsi)

Trávníkářství

Pícninářská hodnota, nároky na vodní a výživný režim

BT(L) = 1; BT(P) = 1; H = 3; N = 3