Třtina křovištní

Calamagrostis epigejos (L.) Roth

Rostlina | Mikroskopie

Listová čepel

Mírně zvlněný povrch listu

Výrazné skupiny ohýbacích buněk hluboko zapuštěné mezi žebry

Vysoký podíl sklerenchymatického pletiva v listové čepeli

Kýl mírně vystoupavý

Trichomy krátké a ostré na obou stranách čepele

 

Cévní svazky

Většina cévních svazků uložena ve sklerenchymatických traverzách

Výrazně silné sklerenchymatické traverzy u primárních cévních svazků se směrem k pokožce rozšiřují