Mikroskopie

Studium mikroskopické stavby pícních rostlin má logický vztah ke kvalitě píce, ale slouží také, díky rozdílnému uspořádání vnitřních pletiv, i k určování jednotlivých druhů rostlin. Mimo např. rozdílnou orientaci cévních svazků ve stoncích jednoděložných a dvouděložných rostlin slouží především k určování druhů trav podle příčných průřezů listových čepelí.

Určování travních druhů dle mikroskopické stavby listových čepelí

Anatomická a histologická stavba listových čepelí trav z hlediska kvantitativního poměru jednotlivých pletiv je sice proměnlivá a závisí i na vnějších podmínkách, avšak mnoho základních znaků má spolehlivou systematickou hodnotu. Proto na základě mikroskopického sledování příčných průřezů listových čepelí lze bezpečně určit většinu druhů našich trav, u některých druhů (úzkolisté kostřavy) je to jedna z nejspolehlivějších metod. Nejdůležitější jsou následně uvedené systematické znaky.

Hlavní rozpoznávací znaky anatomické stavby listových čepelí

 • Šířka i výška čepele jsou znaky proměnlivé bez diferenční hodnoty
 • Tvar průřezu
  • Okrouhlý obrys (kostřava ovčí, smilka tuhá aj.)
  • Žlábkovitý (kostřava červená aj.)
  • Plošně rozevřený (většina druhů)
 • Povrch čepele
  • Rovný (srha laločnatá, lipnice luční, lipnice bahenní aj.)
  • Zvlněný (ovsík vyvýšený, třtina křovištní aj.)
  • Výrazně žebrovaný (jílek mnohokvětý, jílek vytrvalý, kostřava červená, kostřava luční, kostřava rákosovitá, metlice trsnatá aj.)
 • Trichomy
  • Dlouhé, jemné, pouhým okem dobře patrné (medyněk vlnatý, ovsíř pýřitý, trojštět žlutavý aj.)
  • Krátké křemičité, hlavně na okrajích čepelí (srha laločnatá)
 • Stěna pokožky
  • U jemných druhů radiální tenká a rovná
  • U tvrdých plevelných trav jsou stěny silné, klikatě zaklíněné
 • Ohýbací buňky
  • Silné, soustředěné v jediném středovém pruhu (srha laločnatá)
  • Ve dvou pruzích (lipnice luční, lipnice bahenní, ovsíř pýřitý, zblochan vodní, zblochan vzplývavý aj.)
  • Za každým žebrem (většina druhů)
 • Počet a typ cévních svazků
 • Sklerenchymatické skupiny a traverzy
 • Vzduchové kanálky ve střední části čepele (zblochan vodní, zblochan vzplývavý)

Typ pokožky trav

16 Pokožka
Typy pokožky trav

A – I. typ (plně stravitelný)

B – II. typ (částečně stravitelný)

C1 – III. typ (nestravitelný)

C2 – III. typ (nestravitelný)

Anatomická stavba listové čepele trav

17-preparat
Anatomická stavba listové čepele trav

1 – pokožka

2 – parenchym

3 – subepidermální sklerenchymatická vrstva

4 – cévní svazek

5 – sklerenchymatická traverza

6 – trichom

7 – sklerenchymatická skupina