Štírovník růžkatý

Lotus corniculatus L.

Rostlina | Semeno

Květenství

Okolík s 3 – 8 květy

Květní stopka o mnoho delší než podpůrný list, dosahuje délky až 100 mm

Barva květů

Sytě žlutá, často načervenalá

Lodyha

Polovystoupavá nebo poléhavá, ve spodní časti rostliny oblá, v horní části přechází v okrouhle čtyřhrannou, vyplněná řídkou dření, na povrchu lysá až z části porostlá chloupky

Vedlejší lodyhy vyrůstají z úžlabí listů

Listy

Pětičetné, šikmo až okrouhle vejčité, na krátkém řapíčku, horní tři lístky jsou více odděleny od prvních dvou, které jsou přisedlé k lodyze

Palisty zakrňují a velmi časně opadávají

 

Doba kvetení

Červen až srpen

Vytrvalost

Vytrvalý druh

Uplatnění

Kulturní doplňkový druh

Pícní využití v trvalých travních porostech a na orné půdě (jetelovinotravní směsi)

Pícninářská hodnota, nároky na vodní a výživný režim

BT(L) = 1; BT(P) = 1; H = 0; N = 2