Kostřava rákosovitá

Festuca arundinacea Schreber

RostlinaObilka | Mikroskopie

Fertilní stav

Květenství

Lata chudá, v horní části převislá, po odkvětu zůstává rozložená

Z klasového vřetene vyrůstají z jednoho místa dvě nestejně dlouhé květní větévky

Větévky silně drsné

Klásky

Složené ze 4 – 8 kvítků

Kopinaté pluchy přecházejí v hrot až různě dlouhou osinu

Stéblo

Až 1,5 m vysoké, velmi silné, s vystoupavými kolénky, pod latou drsné

Doba kvetení

Červen až červenec

 

Sterilní stav

Habitus

Tráva s krátkými podzemní výběžky (vytváří rozložité mohutné trsy)

Listová vernace

Stočená

Ouška

Velká, po obvodu krátce ochlupacená

Jazýček

Velmi krátký

Listová čepel

Lysá, plochá, až 10 mm široká, výrazně rýhovaná, drsná

Listové pochvy

Lysé, drsné

Přízemní pochvy červeně zbarvené

 

Vytrvalost

Víceletý druh

Uplatnění

Kulturní doplňkový a speciální druh

Pícní využití v trvalých travních porostech a na orné půdě (jetelovinotravní směsi)

Alternativní využití (energetické)

Trávníkářství

Pícninářská hodnota, nároky na vodní a výživný režim

BT(L) = 2; BT(P) = 2; H = 3; N = 4