Kostřava červená

Festuca rubra L.

RostlinaObilka | Mikroskopie

Fertilní stav

Květenství

Lata chudá, přímá nebo mírně skloněná, často nasivělá

Z jednoho místa klasového vřetene vyrůstají dvě nestejně dlouhé (někdy jedna) květní větévky; větévky za květu odstávají

Klásky

Složené ze 4 – 6 kvítků

Úzké, štíhlé, s osinatými pluchami

Stéblo

0,2 – 1,0 m vysoké, přímé

Doba kvetení

Květen a červenec

 

Sterilní stav

Habitus

Tráva s dlouhými podzemními výběžky (pícninářské odrůdy)

Tráva s krátkými podzemními výběžky (trávníkářské odrůdy)

Trsnatá tráva (trávníkářské odrůdy)

Listová vernace

Složená

Ouška

Ne

Jazýček

Není patrný

Listová čepel

Lysá

Horní listy ploché nebo žlábkovité, rubová strana listu intenzivně lesklá

Přízemní listy dlouhé, zpravidla štětinovitě složené, uvnitř hluboce rýhované

Listové pochvy

Lysé

Přízemní pochvy hladké, uzavřené, tmavě hnědočervené

 

Vytrvalost

Vytrvalý druh

Uplatnění

Kulturní doplňkový a speciální druh

Pícní využití v trvalých travních porostech a na orné půdě (jetelovinotravní směsi)

Trávníkářství

Pícninářská hodnota, nároky na vodní a výživný režim

BT(L) = 1; BT(P) = 1; H = 3; N = 3