Sveřep jalový

Bromus sterilis L.

Rostlina | Mikroskopie

Listová čepel

Mírně zvlněný povrch listu

Skupiny ohýbacích buněk uloženy mělce mezi žebry

V listové čepeli převažuje chlorenchym

Kýl mírně vystoupavý

Krátké trichomy roztroušené převážně na vrchní straně čepele

 

Cévní svazky

Cévní svazky vzájemně oddálené

Primární cévní svazky traverzovitě vyztuženy menšími skupinami sklerenchymu k oběma stranám pokožky