Psineček výběžkatý

Agrostis stolonifera L.

 

Fertilní stav

Květenství

Lata bohatá

Jehlancovitá lata, rozkladitá jen za květu

Při dozrávání se zbarvuje do hnědě fialové barvy

Klásky

Jednokvěté

Plucha bezosinná, bělavá

Plevy kopinaté, ostré

Stéblo

Do 0,5 m vysoké

Doba kvetení

Červen až srpen

 

Sterilní stav

Habitus

Tráva s dlouhými nadzemními výběžky

Stolony na kolénkách zakořeňují

Listová vernace

Stočená

Ouška

Ne

Jazýček

Dlouhý (3 – 6 mm), vystoupavý, sbíhavý, často rozdřípený, těsně objímá stéblo

Listová čepel

Plochá, široká, lysá

Na líci výrazně žebrovaná, ke špičce pozvolna sbíhavá

Listové pochvy

Lysé

 

Vytrvalost

Vytrvalý druh

Uplatnění

Kulturní speciální druh

Trávníkářství

Pícninářská hodnota, nároky na vodní a výživný režim

BT(L) = 4; BT(P) = 3; H = 4; N = 3