Vojtěška setá

Medicago sativa L.

Rostlina | Semeno

Semeno

Tvar

Různý, od protáhle fazolovitého (často ledvinovitého) až po mírně kulovitě tříhranný, z boku stlačený, někdy ± na konci šikmo uťatý

Kořínek dosahující poloviny délky děloh, ± rovnoběžný s obrysovou stranou

Kořínková rýha dobře patrná na jedné straně, mělčí než u komonice

Pupek vhloubený, obhroublý, velmi malý, bělavý

Povrch

Hladký, lesklý nebo matný

Barva

Světle žlutá, světlehnědá až červeně hnědá, stará semena tmavá

Rozměry a hmotnost semen

Délka: 2,0 – 2,5 mm

Šířka: 1,2 – 1,4 mm

Výška: 1,0 – 1,1 mm

HTS: (1,5) – 1,8 – 2,4 g

 

Lusk

Tvar

Stočený do spirály, s 1,5 – 3,5 závity

Lehce pukající při zralosti

Povrch

Lysý nebo slabě ochmýřený

Barva

Šedohnědá až šedočerná

Parametry lusku

Délka: 5,0 – 9,0 mm

Šířka: 3,0 – 5,0 mm

Výška: 3,0 – 5,0 mm

Počet semen v lusku: 3 – 6 – (10)