Sveřep vzpřímený

Bromus erectus Huds.

Rostlina | Mikroskopie

Listová čepel

Mírně zvlněný povrch listu

Skupiny ohýbacích buněk mezi žebry

Dvě výrazné a hlouběji zapuštěné skupiny ohýbacích buněk po obou stranách středního cévního svazku

Kýl vyvinutý

Trichomy na povrchu čepele ojediněle

 

Cévní svazky

Primární a sekundární cévní svazky uloženy střídavě v listové čepeli

Primární cévní svazky traverzovitě vyztuženy sklerenchymatickým pletivem k oběma stranám pokožky

Sekundární cévní svazky uloženy volně nebo vyztuženy jen k líci listové čepele