Lipnice bahenní

Poa palustris L.

RostlinaObilka | Mikroskopie

Fertilní stav

Květenství

Lata bohatá

Větévky tenké, drsné

Klásky

Složené z 3 – 4 kvítků, bezosinné

Plevy bývají špičaté, pluchy tupé, na dolní části kýlu chlupaté, pod špičkou s tmavou skvrnou (po dozrání žlutou až žlutohnědou)

Stéblo

0,3 – 0,7 (1,0) m vysoké, pod latou hladké

Doba kvetení

Květen až srpen

 

Sterilní stav

Habitus

Volně trsnatá tráva

Listová vernace

Složená

Ouška

Ne

Jazýček

Dlouhý 2 – 5 mm, obloukovitě vystoupavý

Listová čepel

Lysá, plochá, 2 – 4 mm široká, pozvolna sbíhavá, velmi tenká

Uprostřed čepele dvě hluboké rýhy

Čepel při ohnutí sahá pod kolénko

Listové pochvy

Lysé, hladké

 

Vytrvalost

Víceletý druh

Uplatnění

Kulturní doplňkový druh

Pícní využití v trvalých travních porostech (zejm. sečné)

Pícninářská hodnota, nároky na vodní a výživný režim

BT(L) = 1; BT(P) = 1; H = 3; N = 4