Psineček veliký

Agrostis gigantea Roth

RostlinaObilka | Mikroskopie

Obilka

Pluchatá

V osivu často celé klásky

Osina

Ne

Tvar obilky

Úzký, protáhle vejcovitý, nahoře zašpičatělý

Barva povrchu

Pluchaté obilky bělavě až stříbřitě lesklé, nahé obilky hnědé

Plucha

Jemná, blanitá, dvojzubá, na bázi velmi jemně, nezřetelně pětižilná

Na okrajích ochlupacená

Pluška

Jemná

Výrazně kratší než plucha (1/2 až 1/3 pluchy)

Nahá obilka

Protáhle oválná až vejcovitá, slabě zašpičatělá, s podélnou rýhou, volná, snadno vypadává z obalových listenů

Hnědá, matná, prosvítá pluchou a pluškou

Pastopečka

Ne

Rozměry a hmotnost obilek

Délka: (1,0) – 1,5 – 1,8 – (2,0) mm

Šířka: 0,3 – 0,4 mm

Výška: 0,3 – 0,4 mm

HTO: (0,05) – 0,10 – 0,22 g