Jetel alpínský

Trifolium alpestre L.

 

Květenství

Hlávka vejčitého tvaru, vrcholová, v úžlabí horních listů přisedlá

Barva květů

Světle červená

Lodyha

Vzpřímená, středně vysoká, porostlá chloupky

Listy

Trojčetné, s krátkým řapíkem

Lístky úzce elipčité až kopinaté, s poměrem šířky k délce 1:4–5, zakončení špičaté

Okraje lístků jemně zoubkované, na líci řídce a na rubu hustě ochlupacené

U některých přechodových tvarů může být na povrchu lístku šípovitá skvrna

Palisty úzké, střelovité, vlnatě chloupkaté, zakončené kopinatě šídlovitou špičkou

 

Doba kvetení

Červen až červenec

Vytrvalost

Vytrvalý druh

Uplatnění

Nekulturní druh

Pícninářská hodnota, nároky na vodní a výživný režim

BT(L) = 3; BT(P) = 3; H = 2; N = 2