Metlička křivolaká

Avenella flexuosa (L.) Drejer

Rostlina | Mikroskopie

Listová čepel

Uzavřený průřez listové čepele ve tvaru pěti nebo šestiúhelníku

Dvě málo vyvinuté skupiny ohýbacích buněk po stranách středového žebra

Střední žebro silně vyztuženo sklerenchymem

Sklerenchym v úzkém pruhu těsně pod pokožkou

Převaha chlorenchymu nad ostatními pletivy

 

Cévní svazky

Pět cévních svazků volně uložených v chlorenchymu