Lipnice roční

Poa annua L.

Rostlina | Mikroskopie

Fertilní stav

Květenství

Lata chudá, řídká, většinou jednostranná

Větévky hladké

Klásky

Složené z 3 – 5 kvítků, bezosinné

Stéblo

0,05 – 0,3 m vysoké, kolénkatě vystoupavé, řidčeji přímé

Doba kvetení

Po celé vegetační období

 

Sterilní stav

Habitus

Volně trsnatá tráva

Listová vernace

Složená

Ouška

Ne

Jazýček

Krátký a uťatý u přízemních listů, delší a zašpičatělý u stébelných listů

Listová čepel

Lysá, plochá, široká, v dolní části brvitá, mírně drsná

Uprostřed čepele dvě hluboké rýhy

List kápovitě zakončen

Listové pochvy

Lysé

 

Vytrvalost

Jednoletý druh

Uplatnění

Nekulturní druh

Pícninářská hodnota, nároky na vodní a výživný režim

BT(L) = 4; BT(P) = 3; H = 0; N = 0