Srha laločnatá

Dactylis glomerata L.

RostlinaObilka | Mikroskopie

Listová čepel

Téměř rovný povrch listové čepele

Jedna výrazná skupina ohýbacích buněk nad středním žebrem

Kýl výrazně vystoupavý a vyztužený velkou skupinou sklerenchymatických buněk

 

Cévní svazky

Většina cévních svazků traverzovitě vyztužena menšími skupinami sklerenchymu k oběma stranám pokožky

Třetina cévních svazků vyztužena sklerenchymem jen k povrchu čepele