Sveřep jalový

Bromus sterilis L.

Rostlina | Mikroskopie

Fertilní stav

Květenství

Lata bohatá

Lata všestranně rozkladitá, často přes 200 mm dlouhá

Květní větévky dlouhé, mírně převislé

Klásky

Složené ze 4 – 6 kvítků

15 – 35 mm dlouhé

Klásky zprvu zelené, později nafialovělé nebo hnědavé

Plevy úzké a protáhlé, přecházejí v drsnou až 30 mm dlouhou, rovnou osinu

Stéblo

0,2 – 1,0 m vysoké

Doba kvetení

Květen až červenec

 

Sterilní stav

Habitus

Volně trsnatá tráva

Listová vernace

Stočená

Ouška

Ne

Jazýček

Až 5 mm dlouhý, ve střední části mírně vyvýšený, se zoubkovitým až rozdřípeným okrajem

Listová čepel

Plochá, široká, řídce porostlá krátkými jemnými chloupky

Listové pochvy

Řídce ochlupacené

Srostlé

 

Vytrvalost

Jednoletý druh

Uplatnění

Nekulturní druh

Pícninářská hodnota, nároky na vodní a výživný režim

BT(L) = 4; BT(P) = 3; H = 2; N = 4