Medyněk vlnatý

Holcus lanatus L.

Rostlina | Mikroskopie

Fertilní stav

Květenství

Lata bohatá, hustá, s nachovým nádechem

V době květu rozkladitá, později stažená

Klásky

Dvoukvěté, podlouhle vejčité, ze stran smáčklé, porostlé krátkými jemnými trichomy

Pluchy bezosinné

Stéblo

0,2 – 1,0 m vysoké, kolénkatě vystoupavé, měkce ochlupacené

Kolénka také ochlupacená

Doba kvetení

Červen až srpen

 

Sterilní stav

Habitus

Volně až hustě trsnatá tráva

Listová vernace

Stočená

Ouška

Ne

Jazýček

1 – 4 mm dlouhý, zoubkovaný

Listová čepel

Plochá, 3 – 10 mm široká, hustě, krátce, měkce ochlupacená, šedozelená

Listové pochvy

Přízemní pochvy podélně fialovočerveně pruhované

Hustě, krátce, měkce ochlupacené, šedozelené

 

Vytrvalost

Víceletý druh

Uplatnění

Kulturní speciální druh

Trávníkářství

Pícninářská hodnota, nároky na vodní a výživný režim

BT(L) = 3; BT(P) = 3; H = 4; N = 2