Lipnice smáčknutá

Poa compressa L.

RostlinaObilka

Obilka

Pluchatá

Osina

Ne

Tvar obilky

Protáhlý, tříhranný

Barva povrchu

Žlutohnědá, žlutošedá až hnědošedá, matná

Plucha

Nezřetelně pětižilná, kýlnatá, tupá, lysá, na bázi často i řídce chlupatá

Pluška

Plochá, slabě rýhovaná, ozubení plušky krátké a jemné

Nahá obilka

Tříhranná, volná

Žlutohnědá

Pastopečka

0,5 – 1,5 mm dlouhá

Tenká, válcovitá, na horním konci mírně rozšířená, šikmo uťatá

Není ochlupacená

Rozměry a hmotnost obilek

Délka: 2,0 – 2,5 mm

Šířka: 0,5 – 0,6 mm

Výška: 0,3 – 0,5 mm

HTO: 0,15 – 0,20 g