Sveřep bezbranný

Bromus inermis Leysser

RostlinaObilka | Mikroskopie

Listová čepel

Mírně zvlněný povrch listu

Skupiny ohýbacích buněk uloženy mělce mezi žebry

Ohýbací buňky podobné ostatním pokožkovým buňkám

Podíl a uspořádání sklerenchymatického pletiva závisí na stanovištních podmínkách

Kýl mírně vystoupavý

 

Cévní svazky

Cévní svazky vzájemně oddálené

Primární cévní svazky traverzovitě vyztuženy menšími skupinami sklerenchymu k oběma stranám pokožky