O projektu

Atlas jetelovin a trav je určen všem zájemcům o poznávání rostlin a semen nejvýznamnějších kulturních a planě rostoucích druhů jetelovin a trav.

Autoři textů

Ing. Pavel Fuksa, Ph.D.

doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D.

prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.

doc. Ing. Miloslava Veselá, CSc.

Fotografie

Ing. Pavel Fuksa, Ph.D.

Ilustrace

prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.

archiv Katedry pícninářství a trávníkářství

Upozornění

Fotografie a ilustrace byly pořízeny pracovníky Katedry pícninářství a trávníkářství, kteří si vyhrazují autorská práva.

© Fuksa et al.

Výukovou databázi provozuje Katedra pícninářství a trávníkářství na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze.

Poděkování

Výuková databáze byla vytvořena za podpory projektů FRVŠ č. 679/2005/F4/d a č. 2472/2008/F4/d.